Karma DAO 启动空投 Karma 代币激励活动

币库消息,Karma DAO 宣布启动空投激励活动,将对一系列用户行为操作空投 Karma 代币,包括成功向 Karma DAO 引荐一名成员可获得 10 Karma,向 Karma DAO 成员推荐一次工作面试机会奖励 5 Karma,参加 Karma DAO 的 panel 圆桌讨论可获得 15 Karma 等。

上一篇:

下一篇:

QR code