Nervos 和 NFT 协议 IAMM 达成合作,引入可编程的「智能」NFT

币库消息,公链项目 Nervos 和 NFT 协议 IAMM 达成合作,IAMM 将在 Nervos 网络上建立一个原型,并引入「智能」NFT,该种 NFT 是智能、可编程和自治的,可以将创作者从当前 NFT 范式的约束中解放出来,以实现丰富、动态、流动的数字结构,并按照创造者的意愿成形。

上一篇:

下一篇:

QR code